Aby korzystać z usługi Office 365, nie trzeba nic instalować.

Aby ułatwić nawiązywanie połączeń między usługą Office 365 a klasycznymi aplikacjami z najnowszej wersji pakietu Office albo pakietu Office 2013, Office 2010 lub Office 2007, firma Microsoft bezpłatnie udostępnia klientom korzystającym z usługi Office 365 oprogramowanie do zainstalowania, tj. Instalator pakietu Office na komputerze.

Instalator pakietu Office na komputerze oferuje wiele korzyści, w tym:

  • automatyczne wykrywanie niezbędnych aktualizacji,
  • instalowanie aktualizacji i składników po zatwierdzeniu lub w trybie dyskretnym z poziomu wiersza polecenia,
  • automatyczne konfigurowanie programów Outlook i Microsoft Skype dla firm pod kątem korzystania z usługi Microsoft Office 365,
  • automatyczne odinstalowywanie z komputera klienta po uruchomieniu.

Instalatora pakietu Office na komputerze można znaleźć i zainstalować przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Office 365.

Jeśli używany plan obejmuje subskrypcję pakietu Office, będzie również można go zainstalować bezpośrednio z poziomu Centrum administracyjnego usługi Office 365.